Samurai Princess (Samurai purinsesu: Gedo-hime)

Rated NR

Film Credits

Director: Kengo Kaji

Writer: Sôtarô Hayashi and Kengo Kaji

Cast: Yû Aiba, Takeshi Ayabe, Miki Hirase, Mitsuru Karahashi, Asuka Kataoka, Aino Kishi, Mihiro, Dai Mizuno, Mao Shiina and Kentaro Shimazu

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Samurai Princess (Samurai purinsesu: Gedo-hime)