Samurai Cat (Neko Zamurai)

Rated NR 100 minutes

Film Credits

Director: Takeshi Watanabe and Yoshitaka Yamaguchi

Writer: Hisakatsu Kuroki

Cast: Kazuki Kitamura, Kaoru Hirata, Shingo Mizusawa, Chikau Sato, Shinji Kasahara, Ryoichi Yuki, Ryosuke Kawamura, Yasukaze Motomiya, Yozaburo Ito and Kaori Takahashi

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Samurai Cat (Neko Zamurai)