Sakuran

Rated NR 111 minutes

Film Credits

Official Site: www.sakuran-themovie.com

Director: Mika Ninagawa

Writer: Moyoco Anno and Yuki Tanada

Producer: Yoshinori Fujita

Cast: Anna Tsuchiya, Kippei Shiina, Yoshino Kimura, Hiroki Narimiya, Miho Kanno, Masatoshi Nagase, Masanobu Ando, Kenichi Endo, Sadanji Ichikawa IV and Renji Ishibashi

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Sakuran