Saakasu goningumi

Rated NR 65 minutes

Film Credits

Director: Mikio Naruse

Writer: Roppa Furukawa, Kohei Ima and Ryuji Nagami

Cast: Masako Tsutsumi, Ryuko Umezono, Heihachiro Okawa, Hiroshi Uruki, Kamatari Fujiwara, Riki Miyagawa, Ko Mihashi, Sadao Maruyama, Masako Sanjo and Kajiya Morino

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Saakasu goningumi