Return to Burma (Guilai de ren)

Rated NR 84 minutes

Film Credits

Director: Midi Z

Cast: Wang Shin-hong, Yang Shu-lan and Chou Jung-kuo

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Return to Burma (Guilai de ren)