Red Lantern (Jie Hong Deng)

Rated NR

Film Credits

Director: Meng Hua Ho

Writer: Yueting Wang

Cast: Yu Hsin Chen, Ching Chung, Ling Jia, Da Lei, Ming Lei, Mar Lo, Chih-Ching Yang, Yimu Yang, Kuang-chao Yiu and Jing Chun Yu

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Red Lantern (Jie Hong Deng)