Rampo Noir (Rampo jigoku)

Rated NR 134 minutes

Film Credits

Official Site: www.rampojigoku.com

Director: Akio Jissoji and Atsushi Kaneko

Writer: Rampo Edogawa and Atsushi Kaneko

Cast: Tadanobu Asano, Mikako Ichikawa, Hanae Kan, Ryuhei Matsuda, Kaiji Moriyama, Tomoya Nakamura, Hiroki Narimiya, Tamaki Ogawa, Yukiko Okamoto and Nao Omori

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Rampo Noir (Rampo jigoku)