Osamu Tezuka's Buddha: The Great Departure

Rated NR 111 minutes

Film Credits

Director: Kozo Morishita

Cast: Sayuri Yoshinaga, Masato Sakai, Kiyokazu Kanze and Hidetaka Yoshioka

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Osamu Tezuka's Buddha: The Great Departure