One and Eight (Yi ge he ba ge)

Rated NR

Film Credits

Director: Junzhao Zhang

Writer: Ziliang Zhang

Cast: Daoming Chen, Xiaoyan Lu, Zeru Tao and Zongwan Wei

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for One and Eight (Yi ge he ba ge)