Odayaka (Odayaka na Nichijo)

Rated NR 100 minutes

Film Credits

Director: Nobuteru Uchida

Writer: Nobuteru Uchida

Producer: Kousuke Ono, Kiki Sugino and Eric Nyari

Cast: Kiki Sugino, Shinohara Yukiko, Yamamoto Takeshi and Watanabe Am

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Odayaka (Odayaka na Nichijo)