Mermaid Legend (Ningyo densetsu)

Rated NR 110 minutes

Film Credits

Director: Toshiharu Ikeda

Writer: Takuya Nishioka

Cast: Mari Shirato, Kentarô Shimizu, Jun Etô, Seiji Miyaguchi, Junko Miyashita, Yoshirô Aoki, Takashi Kanda, Hiroko Seki and Hiroshi Shimizu

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Mermaid Legend (Ningyo densetsu)