Love Hotel (Rabu hoteru)

Rated NR 88 minutes

Film Credits

Director: Shinji Sômai

Writer: Takashi Ishii

Cast: Noriko Hayami, Minori Terada, Kiriko Shimizu, Nobutaka Masutomi, Rie Nakagawa, Masatô Ibu, Ryo Kinomoto, Hisako Manda, Toshinori Omi and Kôichi Satô

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Love Hotel (Rabu hoteru)