Like a Virgin (Cheonhajangsa madonna)

Rated NR 116 minutes

Film Credits

Director: Hae-jun Lee and Hae-yeong Lee

Writer: Hae-jun Lee and Hae-yeong Lee

Producer: Seoung-Jae Cha

Cast: Yun-shik Baek, Kyeong-ik Kim, Yun-seok Kim, Tsuyoshi Kusanagi, Jae-gu Lee, Sang-a Lee, Yun-hong Oh, Yeong-seo Park and Deok-Hwan Ryu

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Like a Virgin (Cheonhajangsa madonna)