Like a Dragon (Ryû ga gotoku: gekijô-ban)

Rated NR 110 minutes

Film Credits

Official Site: www.ryu-movie.com

Director: Takashi Miike

Writer: Seiji Togawa

Producer: Toshihiro Nagoshi

Cast: Kazuki Kitamura, Goro Kishitani, Sho Aikawa, YosiYosi Arakawa, Kenichi Endo, Yoo Gong, Haruhiko Katô, Kuroudo Maki, Yutaka Matsushige and Saeko

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Like a Dragon (Ryû ga gotoku: gekijô-ban)