Kurayami kara Te wo Nobase

Rated NR

Film Credits

Director: Yukihiro Toda

Writer: Yukihiro Toda

Producer: Yukihiro Toda and Takafumi Ota

Cast: Maya Koizumi, Tsuda Kanji, Akiyuki Moriyama, Yuki Kan, Sachiko Matsuura and Aoyama Hokingu

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Kurayami kara Te wo Nobase