Kill! (Kiru)

Rated NR 75 minutes 1968

Film Credits

Director: Kihachi Okamoto

Writer: Kihachi Okamoto and Akira Murao

Cast: Tatsuya Nakadai, Etsushi Takahashi, Yuriko Hoshi, Naoko Kubo, Tadao Nakamaru, Akira Kubo, Shigeru Kôyama, Eijirô Tôno, Nami Tamura and Yoshio Tsuchiya

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Kill! (Kiru)