Kanikosen

Rated NR 109 minutes

Film Credits

Director: Hiroyuki Tanaka

Writer: Takiji Kobayashi and Hiroyuki Tanaka

Cast: Ryuhei Matsuda, Ren Ôsugi, Shun Sugata, Mitsuki Tanimura and Kengo Kora

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Kanikosen