K-20: Legend of the Mask (K-20: Kaijin niju menso den)

Rated NR 100 minutes

Film Credits

Director: Shimako Sato

Writer: So Kitamura and Shimako Sato

Producer: Shuji Abe and Seiji Okuda

Cast: Takeshi Kaneshiro, Takako Matsu, Tôru Nakamura, Kanata Hongô, Yuki Imai, Takeshi Kaga, Jun Kaname, Hana Kino, Fumiyo Kohinata and Jun Kunimura

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for K-20: Legend of the Mask (K-20: Kaijin niju menso den)