Jujiro

Rated NR 74 minutes

Film Credits

Director: Teinosuke Kinugasa

Writer: Teinosuke Kinugasa

Cast: Akiko Chihaya, Junosuke Bando, Yukiko Ogawa, Minoru Takase, Misao Seki, Yoshie Nakagawa and Kazuo Hasegawa

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Jujiro