Judo Saga II (Zoku Sugata Sanshiro)

Rated NR 83 minutes

Film Credits

Director: Akira Kurosawa

Writer: Akira Kurosawa and Tsuneo Tomita

Cast: Denjirô Ôkôchi, Susumu Fujita, Ryunosuke Tsukigata, Akitake Kôno, Yukiko Todoroki, Shôji Kiyokawa, Masayuki Mori, Seiji Miyaguchi, Ko Ishida and Kazu Hikari

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Judo Saga II (Zoku Sugata Sanshiro)