Jazzman (My iz dzhaza)

Rated NR 1984

Film Credits

Director: Karen Shakhnazarov

Writer: Aleksandr Borodyansky and Karen Shakhnazarov

Cast: Igor Sklyar, Aleksandr Pankratov-Chyorny, Nikolai Averyushkin, Pyotr Shcherbakov, Yelena Tsyplakova, Evgeni Evstigneev, Leonid Kuravlyov, Borislav Brondukov, Larisa Dolina and Yuri Vasilyev

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Jazzman (My iz dzhaza)