Invincible Shaolin (Nan Shao Lin yu bei Shao Lin)

Rated NR 98 minutes

Film Credits

Director: Cheh Chang

Writer: Cheh Chang and Kuang Ni

Producer: Run Run Shaw

Cast: Chien Sun, Sheng Chiang, Feng Lu, Philip Kwok, Meng Lo, Pai Wei, Lung Wei Wang, Dick Wei and Tai-Ping Yu

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Invincible Shaolin (Nan Shao Lin yu bei Shao Lin)