Ikiru

Rated NR 143 minutes

Film Credits

Director: Akira Kurosawa

Writer: Shinobu Hashimoto and Akira Kurosawa

Cast: Takashi Shimura, Shinichi Himori, Haruo Tanaka, Minoru Chiaki, Miki Odagiri, Bokuzen Hidari, Minosuke Yamada, Kamatari Fujiwara, Makoto Kobori and Nobuo Kaneko

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Ikiru