Ikiru

Rated NR 140 minutes

Film Credits

Director: Akira Kurosawa

Writer: Akira Kurosawa and Shinobu Hashimoto

Cast: Takashi Shimura, Shinichi Himori, Haruo Tanaka, Minoru Chiaki and Miki Odagiri

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Ikiru