Hua Mulan

Rated NR 113 minutes

Film Credits

Director: Jingle Ma and Wei Dong

Writer: Ting Zhang

Cast: Wei Zhao, Jaycee Chan, Jun Hu, Kun Chen, Rongguang Yu, Jiao Xu, Vitas, Yuxin Liu, Zhou Sun and Jiuzhe Li

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Hua Mulan