House With a Turret (Dom s bashenkoy)

Rated NR 80 minutes

Film Credits

Director: Eva Neymann

Writer: Fridrikh Gorenshtein and Eva Neymann

Producer: Alla Belaya, Natalia Stribuk, Aleksander Tkachenko and Stanislav Zurahov

Cast: Vitalina Bibliv, Albert Filozov, Yekaterina Golubeva, Dmitriy Kobetskoy, Mariya Politseymako and Mikhail Veksler

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for House With a Turret (Dom s bashenkoy)