Holiday of St. Jorgen (Prazdnik svyatogo Yorgena)

Rated NR 83 minutes 2003

Film Credits

Director: Yakov Protazanov

Writer: Harald Bergstedt

Cast: Igor Ilyinsky, Anatoli Ktorov, Mariya Strelkova, Mikhail Klimov and Vladimir Uralsky

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Holiday of St. Jorgen (Prazdnik svyatogo Yorgena)