Hijoshi zukan

Rated NR 105 minutes

Film Credits

Director: Yoshihiro Fukagawa and Kôji Kawano

Writer: Takashi Shimizu and Junko Emoto

Cast: Rika Adachi, Toshiki Ayata, Jiji Bû, Noriko Eguchi, Motoki Fukami, Tomoharu Hasegawa, Tetsuhiro Ikeda, Yutaka Izumihara and Hairi Katagiri

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Hijoshi zukan