Hell (Jigoku)

Rated NR 90 minutes 2000

Film Credits

Director: Teruo Ishii

Writer: Teruo Ishii

Cast: Mutsumi Fujita, Hisayoshi Hirayama, Kinako Satô, Yôko Satomi, Kenpachiro Satsuma, Ryûji Takasaki, Tetsurô Tanba, Toshimichi Tasaki, Masato Tsujioka and Chiho Yoshida

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Hell (Jigoku)