Happy-Go-Lucky (Natsu jikan no otonatachi)

Rated NR 73 minutes

Film Credits

Director: Tetsuya Nakashima

Writer: Tetsuya Nakashima

Producer: Haruo Takarada

Cast: Hidaka Yoshitomo, Nagi Noriko, Ittoku Kishibe, Kahori Fujii, Eri Ishida, Maki Ishikawa, Masayuki Ito, Kumi Nakamura, Jinpachi Nezu and Hiroko Taguchi

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Happy-Go-Lucky (Natsu jikan no otonatachi)