Hanayome no negoto

Rated NR 57 minutes

Film Credits

Director: Heinosuke Gosho

Writer: Akira Fushimi

Cast: Kinuyo Tanaka, Tokuji Kobayashi, Tatsuo Saito, Ureo Egawa, Kenji Oyama, Reiko Tani, Yumeko Aizome, Sumiko Mizukubo, Choko Iida and Takeshi Sakamoto

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Hanayome no negoto