Hanamuko no negoto

Rated NR 72 minutes

Film Credits

Director: Heinosuke Gosho

Writer: Akira Fushimi

Cast: Kazuo Hasegawa, Hiroko Kawasaki, Tokuji Kobayashi, Setsuko Shinobu, Ryotaro Mizushima, Eiko Takamatsu, Tatsuo Saito and Tomio Aoki

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Hanamuko no negoto