Golden Slumber (Goruden suranba)

Rated NR 139 minutes

Film Credits

Director: Yoshihiro Nakamura

Writer: Kotaro Isaka

Cast: Yûko Takeuchi, Nao Omori, Teruyuki Kagawa, Akira Emoto, Masato Sakai, Saki Aibu, Hidetaka Yoshioka, Shihori Kanjiya, Ryushin Tei and Gaku Hamada

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Golden Slumber (Goruden suranba)