Giovanni's Island (Giovanni no Shima)

Rated NR 102 minutes

Film Credits

Director: Mizuho Nishikubo

Writer: Shigemichi Sugita and Yoshiki Sakurai

Cast: Masachika Ichimura, Polina Ilyushenko, Hiroshi Inuzuka, Saburô Kitajima, Tatsuya Nakadai, Yukie Nakama, Yûsuke Santamaria, Kaoru Yachigusa, Kanako Yanagihara and Kota Yokoyama

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Giovanni's Island (Giovanni no Shima)