Funuke - Show Some Love, You Losers!

Rated NR 113 minutes

Film Credits

Director: Daihachi Yoshida

Writer: Yukiko Motoya and Daihachi Yoshida

Producer: Shuji Kakimoto, Keisuke Konishi and Yutaka Suzuki

Cast: Eriko Sato, Aimi Satsukawa, Hiromi Nagasaku, Masatoshi Nagase, Seiji Nozoe, Shoichiro Tanigawa, Nobumichi Tosa, Kôichi Ueda, Hiroshi Yamamoto and Ryotaro Yonemura

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Funuke - Show Some Love, You Losers!