Fuku-chan of FukuFuku Flats

Rated NR 110 minutes

Film Credits

Director: Yosuke Fujita

Writer: Yosuke Fujita

Cast: Yoshiyoshi Arakawa, Kanji Furutachi, Kami Hiraiwa, Asato Iida, Toshiyuki Kitami, Mei Kurokawa and Asami Mizukawa

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Fuku-chan of FukuFuku Flats