Feng shui

Rated NR 120 minutes

Film Credits

Director: Jing Wang

Writer: Nan Wu

Producer: Baoquan Zhang, Xiaojing Xie, Xiaoming Yan, Qiu Yang Wang, Rui-feng Dong and Huijun Zhang

Cast: Bingyan Yan, Gang Jiao, Gang Chen, Qian Zhao, Moxi Wang, Minglan He and Xian Li

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Feng shui