Fantasy Mission Force (Mai nei dak gung dui)

Rated NR 90 minutes

Film Credits

Director: Yen-ping Chu

Producer: Hsiao Yin Shen

Cast: Jackie Chan, Brigitte Lin, Yu Wang, Yueh Sun, Tao Da Way, Jung Fang, Shiu Bu Lia, Gou Ling Feng, Adam Cheng and Ling Chang

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Fantasy Mission Force (Mai nei dak gung dui)