Faces of a Fig Tree (Ichijiku no kao)

Rated NR 94 minutes

Film Credits

Director: Kaori Momoi

Writer: Kaori Momoi

Cast: Kaori Momoi, Hanako Yamada, Saburo Ishikura, Ryo Iwamatsu, Ken Mitsuishi, Makiko Watanabe and Hiroyuki

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Faces of a Fig Tree (Ichijiku no kao)