Dragon Ball: The Magic Begins (Xin qi long zhu)

Rated NR 86 minutes

Film Credits

Director: Chun-Liang Chen

Writer: Akira Toriyama and Ching Kang Yao

Cast: Charles Chen Zi-Qiang, Jeannie Tse, Tung-Chuen Cheng, San Peng, Zhong Yu Huang, Kam Tao, Yi-Juan Li, Ruan-Feng Su, Long-Sheng Jiang and Eveline Oranje

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Dragon Ball: The Magic Begins (Xin qi long zhu)