Dororo

Rated NR 139 minutes

Film Credits

Official Site: www.dororo.jp

Director: Akihiko Shiota

Writer: Osamu Tezuka and Masa Nakamura

Producer: Takashi Hirano

Cast: Satoshi Tsumabuki, Kou Shibasaki, Kumiko Aso, Eita, Hitori Gekidan, Satoshi Hakuzen, Mieko Harada, Yoshio Harada, Kiichi Nakai and Anna Tsuchiya

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Dororo