Dog in A Sidecar (Saido ka ni inu)

Rated NR 94 minutes

Film Credits

Director: Kichitaro Negishi

Writer: Yu Nagashima and Akiko Tanaka

Producer: Masako Tanabe

Cast: Yuko Takeuchi, Arata Furuta, Kana Matsumoto, Yusuke Iseya, Yosuke Kawamura, Kirin Kiki, Kyoko Matsunaga, Mimura, Yôichi Nukumizu and Kippei Shiina

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Dog in A Sidecar (Saido ka ni inu)