Diary of a Shinjuku Thief (Shinjuku Dorobo Nikki)

Rated NR 94 minutes

Film Credits

Director: Nagisa Oshima

Writer: Masao Adachi and Mamoru Sasaki

Cast: Tadanori Yokoo, Rie Yokoyama, Kei Sato and Juro Kara

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Diary of a Shinjuku Thief (Shinjuku Dorobo Nikki)