Crows and Sparrows (Wuya yu maque)

Rated NR 113 minutes

Film Credits

Director: Junli Zheng

Writer: Baichen Chen and Gu Liu

Cast: Dan Zhao, Yinyan Wu, Daolin Sun, Yunzhu Shangguan, Heling Wei, Tianji Li, Zongying Huang, Pei Wang and Yunzhu Ouytang

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Crows and Sparrows (Wuya yu maque)