Confessions of A Dog (Pochi no kokuhaku)

Rated NR 195 minutes

Film Credits

Director: Gen Takahashi

Writer: Gen Takahashi and Yû Terasawa

Cast: Shun Sugata, Harumi Inoue, Reila Aphrodite, Takayoshi Arai, Honoka Asada, Tadao Fujimura, Ikki Funaki, Kunihiko Ida and Gen Idemitsu

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Confessions of A Dog (Pochi no kokuhaku)