Computer Free-for-All (Kureji no buchamukure daihakken)

Rated NR 84 minutes

Film Credits

Director: Kengo Furusawa

Writer: Yasuo Tanami

Cast: Hajime Hana, Hitoshi Ueki, Kei Tani, Hiroshi Inuzuka, Senri Sakurai, Eitaro Ishibashi, Shin Yasuda, Masumi Kagawa and Shin Otomo

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Computer Free-for-All (Kureji no buchamukure daihakken)