Common Denominator (Koinos paronomastis)

Rated NR

Film Credits

Director: Sotiris Tsafoulias

Writer: Sotiris Tsafoulias

Cast: Vladimiros Kiriakidis, Renos Haralambidis, Antonis Antoniou, Pigmalion Dadakaridis and Markella Giannatou

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Common Denominator (Koinos paronomastis)