Climber's High (Kuraimazu hai)

Rated NR 145 minutes

Film Credits

Director: Masato Harada

Writer: Hideo Yokoyama and Masato Harada

Cast: Shin'ichi Tsutsumi, Masato Sakai, Machiko Ono, Masahiro Takashima, Tsutomu Yamazaki, Denden, Kenichi Endo, Keisuke Horibe, Yukijirô Hotaru and Magy

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Climber's High (Kuraimazu hai)