Children Who Chase Lost Voices from Deep Below (Hoshi o ou kodomo)

Rated NR 116 minutes

Film Credits

Director: Makoto Shinkai

Writer: Makoto Shinkai

Cast: Hisako Kanemoto, Kazuhiko Inoue, Miyu Irino, Rina Hidaka, Fumiko Orikasa, Sumi Shimamoto and Junko Takeuchi

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Children Who Chase Lost Voices from Deep Below (Hoshi o ou kodomo)