Chidren of the Dark (Yami no kodomotachi)

Rated NR 138 minutes

Film Credits

Director: Junji Sakamoto

Writer: Sogil Yan

Cast: Yosuke Eguchi, Aoi Miyazaki, Satoshi Tsumabuki, Koichi Sato, Sawa Suzuki, Kosuke Toyohara and Setanan Homyamyen

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Chidren of the Dark (Yami no kodomotachi)